Restaurants in Moscow where you can order Shawarma

Rochdelskaya street, 15 build 30

230 RUB

Red October, Bolotnaya naberezhnaya 3

350 RUB

390 RUB

410 RUB

Sadovnicheskaya street, 84 building 3/7

480 RUB