Restaurants in Moscow where you can order Pelmeni

Novinskiy blvd, 31

180 RUB

Kuznetskiy most, 7

190 RUB

Georgian restaurants

210 RUB

Red October, Bolotnaya naberezhnaya 3

270 RUB

ART PLAY

300 RUB

Bankovskij pereulok, 5

310 RUB

327 RUB

Volhonka street, 9

350 RUB

Povarskaya street, 33 building 1

360 RUB

370 RUB

Glubokiy pereulok, 1/2

370 RUB

Gurjanova street, 1

380 RUB

Network

390 RUB

Chistprudniy boulvard, 12a

450 RUB

Kutuzovskiy prospect, 2/1

480 RUB

Kuznetsky most, 7

480 RUB

Tverskoy blvd, 26A

515 RUB

Putinkovskij pereulok, 5

520 RUB

Network coffeeshop

550 RUB

Red Square, GUM

550 RUB

550 RUB

760 RUB