Restaurants in Moscow where you can order Curd pancakes

150 RUB

Network

180 RUB

Kutuzovskiy prospect, 2/1

190 RUB

Network

190 RUB

Chistprudniy boulvard, 12a

200 RUB

Bolshaya lubyanka, 24

200 RUB

Red October, Bolotnaya naberezhnaya 3

210 RUB

Timura frunze street, 11 bld 2

219 RUB

Pizzeria

220 RUB

Chain diner

225 RUB

230 RUB

Network

240 RUB

Georgian restaurants

240 RUB

Bilshaya nikitskaya

240 RUB

1 Tverskaya Yamskaya, 21

250 RUB

I like bar

Funny bar with music and good food

Shuhova street, 21

260 RUB

265 RUB

Malaya Bronnaya street, 8/1

280 RUB

280 RUB

Karetnyy Ryad street, 3 Ermitaj Garden

340 RUB

Sadovnicheskaya street, 84 building 3/7

350 RUB

350 RUB

350 RUB

Kutuzovsky prospekt

360 RUB